HR (MKB) Support

U runt uw eigen onderneming, u heeft medewerkers in dienst maar (nog) geen behoefte aan een vaste HR medewerker? Maar is uw onderneming inmiddels dusdanig gegroeid dat de HR vraagstukken vaker voorkomen en groter en complexer worden?

Dan is onze eerstelijns online helpdesk faciliteit mogelijk een oplossing voor u.

U kunt dan als klant HR vraagstukken via ons online ticket systeem aan ons voorleggen, waarbij wij u vervolgens telefonisch of per e-mail verder helpen aan een maatwerk antwoord, gericht op uw bedrijf en uw specifieke situatie.

Onder de online vallen o.a. de volgende onderwerpen:

  1. Algemene (juridische)  rechten en plichten als werkgever en hoe deze toe te passen in welke situatie
  2. Advies over de toepassingen van de diverse wijzigingen als gevolg van invoering Wet Werk en Zekerheid
  3. Support in geval van ziekte of zwangerschap ( ondersteuning bij de diverse stappen, aanpak en documentatie i.h.k.v Wet Poortwachter)
  4. Een (acute) situatie met een medewerker die niet functioneert, niet op komt dagen, ongeoorloofd afwezig is, diefstal is e.d. (welke eerste acties te ondernemen, wat is de juiste aanpak om stappen succesvol te laten zijn)
  5. Advies rondom diverse verlof vormen (ouderschaps-, zwangerschaps- , zorg- , calamiteiten- en bijzonder verlof)
  6. Advies of vooraf sparren over (lastige of slecht nieuws)  gesprekken die gevoerd moeten worden met medewerker(s), de do’s en don’ts

Wij hanteren daarbinnen 2 vormen:

Reguliere support waarbij op doordeweekse dagen tussen 9.00 en 20.00 bereikbaarheid is met een responsetijd van max 24 uur.

Prioriteit support waarbij er naast bovengenoemde dagen en tijden ook in het weekend bereikbaarheid is De responsetijd is dan max 4 uur.

Wij hanteren daarbij de volgende inkoop tarieven voor 2015/2016, de ingekochte uren zijn een jaar geldig en te verbruiken.

Reguliere support           5 uur =  415,- exclusief BTW  of  10 uur =  750,- exclusief BTW

Prioriteit support             5 uur =  525,- exclusief BTW of 10 uur =  945 ,- exclusief BTW

Daarnaast kunnen wij u uiteraard ook op inhoud op vele onderwerpen bijstaan, wilt u de mogelijkheden met ons bespreken, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.

 

Maak nu een online helpdesk account aan